TẦM NHÌN

Cùng với sự phát triển nhãn hiệu CANAVAL nhanh và bền vũng, công ty chúng tôi mong muốn nhãn hiệu CANAVAL sẽ trở thành nhãn hiệu của đa số các thiết bị dung trong gia đình Việt Nam và xa hơn sẽ là xuất khẩu những sản phẩm nhãn hiệu CANAVAL có xuất xứ Việt Nam xuất khẩu đi các quốc gia khác trên toàn thế giới.